top of page
VILLKOR

LÄS IGENOM OCH GODKÄNN VÅRA VILLKOR FÖRE ORDERLÄGGNING

Vid försäljning till konsument gäller konsumentköplagens regler och därutöver nedan angivna villkor.
Vid försäljning till näringsidkare (företag) gäller samtliga nedan angivna villkor.

 • Kapell, sprayhoods och liknande tillverkas enligt kunds speciella önskemål (one-off) efter vår bästa förmåga och passar endast avsett ändamål. Det är därför inte möjligt att byta eller lämna tillbaka en beställd produkt.

 • Produktens syfte är att skydda mot regn och vind så gott det går.

 • 3 års funktionsgaranti på nya kapell.

 • Beställningar görs i vår lokal, Stranden 2, eller via mail/telefon om uppdragets karaktär tillåter.

 • Offertpriset är ett riktpris som kan komma att justeras beroende på senare materialval och/eller
  förändringar i tillvägagångssätt, detta utifrån önskemål från kund och därmed med dennes godkännande.

 • Vid nytillverkning förskotteras 50% av ca-priset efter godkänt digitalt underlag.

 • Färdig produkt meddelas klar via sms eller mail.

 • Slutbetalning görs vid leverans/avhämtning, om inget annat avtalats.

 • Uppdrag kan innehålla överenskommelse om utleverans. Betalning sker då i förskott eller enligt individuell överenskommelse vid order.

 • Betalning av övriga produkter och tjänster sker vid avhämtning, snarast efter produkten meddelats klar, eller när så Windbreaker AB kräver.

 • Krediter medges ej utan särskilt skriftligt avtal.

 • Leveranstid påverkas bl.a. av väder, vind, temperatur och var båten ligger, t.ex. ute eller inne.

 • Kapell är en sammansättning av tyg, sömmar, fönster och dragkedjor i visst mönster som sträcker och drar ihop sig, det blir skrynklor och dragningar förr eller senare.

 • Vid reklamation skall Windbreaker AB få möjlighet och tid att besiktiga, utreda och åtgärda fel i varan. En förutsättning är att varan är fullt betald och tillgänglig på Öckerö.

 • Vid åtgärd avhjälper vi snarast, utan vidare utfästelser då väder o vind kan påverka.

 • Garantin gäller ej; onormalt slitage och nyttjande, eller dålig skötsel, detta avgörs av Windbreaker AB. Arbeten och montering på skrov, arbeten med och på kundens egna material, kapellbågar och fästen, eller sammanfogning av nya produkter mot gamla.

 • Beställare ska hålla båt och utrustning så väl försäkrat att Windbreaker AB hålls helt skadeslös och ej kan krävas på ersättning eller självrisk vid eventuell händelse av olycka eller skada på kundens båt, tillbehör och utrustning.

 • Garanti gäller ej tvätt och impregnering då vi inte alltid vet hur kapell tvättats tidigare. Kapellduk hanterad på rätt sätt läcker inte. Eventuellt läckage uppstår i sömmar, genomföringar, vid felaktig tvättmetod, fel tvättmedel och impregnering, och genom kapellduk som varit hårt bevuxen med mögel och alger.

bottom of page